Urine Culture

نام اختصاری U/C نوع نمونه ادرار میانی حجم نمونه ۱۰میلی لیتر برای بزرگسالان و ۵ میلی لیتر برای نوزادان روش انجام استفاده از لوپ کالیبره برای کشت و لام گرم جهت نمونه های مثبت از نظر عفونتی بخش میکروب شناسی ماشین زمان انجام ۳ روزه شرایط نگهداری نمونه عرض ۲ ساعت بایستی کشت داده شود شرایط ارسال در عرض ۱ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد شرایط بیمار عدم مصرف آنتی بیوتیک طی ۷۲ ساعت گذشته- شستشوی قسمت بیرونی دستگاه تناسلی با آب و صابون و خشک کردن آن قبل از نمونه گیری- باز کردن کیسه ادرار ی از نوزادان ظرف ۲۰ دقیقه حتی در صورت ادرار نکردن و تعویض با کیسه ادرار جدید معیارهای رد نمونه مصرف آنتی بیوتیک کمتر از ۷۲ ساعت قبل از نمونه گیری برچسب نادرست- آلودگی در نمونه- ظرف، غیر استریل، ظرف شکسته شده، حجم کم نمونه، نمونه ای که آغشته به مدفوع و یا ترشحات ناحیه تناسلی باشد. نمونه ای که بیش از ۲۴ ساعت از گرفتن آن گذشته و کشت داده نشده است موارد دیگر کاربرد تشخیص عفونت مجاری ادراری UTI در بیماران مبتلا به دیس اوری، تکرر یا اضطرار در دفع ادرار- انجام این آزمایش به هنگامی که بیمار تبی با منشاء ناشناخته داشته باشد و یا آنالیز ادراری منشا احتمال عفونت می باشد ضرورت می‌یابد- پایش درمان با آنتی بیوتیک