RNP-SM IgG

نام کامل تستRNP/SM IgG
نام اختصاریRNP/SM
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰/۳
روش انجامElisa
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه‌شنبه
شرایط نگهداری نمونه۷ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک، ایکتریک، لیپیمیک
موارد دیگر
کاربرددرتشخیص بیماران مبتلا به لوپوس و MCTD