Reticulocyte

نام کامل تستReticulocyte
نام اختصاریRetic
نوع نمونهخون تام
حجم نمونه۳
روش انجامMicroscopic
بخشهماتولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونه۲۴ساعت در یخچال ۲-۴ درجه
شرایط ارسالارسال بلافاصله در دمای محیط
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونه
موارد دیگر
کاربرداین تست به منظور ارزیابی کفایت مغز استخوان در تولید گلبول‌های قرمز(RBC) و همچنین برای تشخیص علت کم خونی انجام می‌شود. برای مشخص کردن درصد رتیکولوسیت‌ها لازم است که تعداد رتیکولوسیت‌ها با تعداد گلبول‌های قرمز(RBC) مقایسه شود، بنابراین این تست معمولاً همراه با تست شمارش گلبول‌های قرمز انجام می‌شود. - لزوم بررسی عملکرد مغز استخوان - افتراق بین عوامل ایجاد کننده آنمی(از دست دادن خون، تخریب گلبول‌های قرمز، کاهش میزان تولید گلبول‌های قرمز) - مانیتور کردن پاسخ مغز استخوان به درمان و ارزیابی بازگشت فعالیت طبیعی مغز استخوان پس از شیمی درمانی یا پیوند مغز استخوان - پیگیری وضعیت بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن پس از درمان - کاهش یا افزایش شمارش گلبول‌های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت