Prothrombin Time

نام کامل تستProthrombin Time
نام اختصاریPT
نوع نمونهپلاسمای سیتراته(سدیم سیترات ۳.۲ %)
حجم نمونه
روش انجامCoagolometric
بخشهماتولوژی
ماشینSysmex CA۵۰
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۴ ساعت در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد، ،۲ هفته در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
شرایط ارسالمنجمد
شرایط بیمارتزریق هپارین زمان را طولانی می کند
معیارهای رد نمونهضدانعقاد نامناسب، همولیز، لخته، حجم ناکافی نمونه، نگهداری نمونه بیش از ۴ ساعت در دمای اتاق
موارد دیگر
کاربردترومبوپلاستین بافتی در حضور یون کلسیم ، فعال کننده مسیر خارجی سیستم انعقادی است که شامل فاکتورهای ۷ ، ۱۰ ، ۵ ، ۲ (پروترومبین) ، ۱ (فیبرینوژن) است بنابراین PT بری غربالگری قبل از جراحی ، بررسی کمبود فاکتورهای انعقادی ذکر شده و همچنین مانیتورینگ بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی (آنتاگونیست ویتامین K ) هستند کاربرد دارد و همچنین به عنوان تستی برای ارزیابی عملکرد کبد در نظر گرفته می شود . این تست در مواردی مثل بیماری هموراژی نوزادان-اختلالات کبدی –کمبود ویتامین k-یا درمان با انتاگونیست ویتامینk-نقص مادرزادی فاکتورهای انعقادی مسیر خارجی مثل فاکتور ۲۵،۷،۱۰-فیبرینولیز –DIC انجام می گردد .