دپارتمان پذیرش

حضور حداکثری پرسنل جهت تسریع خدمات

سیستم دریافت شرایط آزمایش

درخواست انجام نمونه‌گیری در منزل و محل کار

مجهز به سیستم کامپیوتری تحت شبکه (ILS ) برای ارسال جوابها مستقیما از دستگاهها به شبکه جوابدهی .
داشتن سایت آزمایشگاه دانش به آدرس: www.daneshlabsemnan.net
تا مراجعین و اطبای محترم نتایج آزمایش را با موبایل یا کامپیوتر مشاهده فرمایند.
سیستم USSD تا هر بیمار بتواند مستقیما تمام پرونده آزمایشگاهی خود را از گذشته تا حال ملاحظه فرماید.
اپلیکیشن آزمایشگاه جهت دسترسی سریع به خدمات آزمایشگاه.
تلگرام آزمایشگاه به آدرس: daneshlabsemnan@

وظایف پرسنل پذیرش

  1. ۳ نفر از پرسنل بطور همزمان پذیرش نسخه‌های دریافت شده از مراجعین را با رعایت نوبت فراخوانده شده انجام می‌دهد.
  2. برای هر بیمار نحوه انجام آزمایش و نمونه‌های مورد نیاز توضیح داده می‌شود.
  3. از بیماران سابقه‌ی بیماری یا مصرف دارو سوال می‌شود.
  4. برای بیماران، شرایط ویژه‌ای که باید قبل از هر آزمایش باید رعایت شود توضیح داده می‌شود. این شرایط به صورت چاپی نیز توسط دستگاه اطلاعات تست‌ها ارائه می‌شود.
  5. علاوه بر توضیحاتی که متصدیان پذیرش به بیماران می‌دهند، دفترچه‌های راهنمای قبل از نمونه‌گیری در اختیار مراجعین قرار می‌گیرد.
  6. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر جهت آزمایش‌های مراجعین، مسئول پذیرش یا سوپروایزر با پزشک معالج بیمار تماس می‌گیرد.
  7. در صورت درخواست بیمار یا پزشک معالج نحوه ارسال جواب به صورت پست در سیستم ثبت می‌شود. هم چنین دسترسی اینترنتی به جواب آزمایش ها نیز امکان پذیر است. مراجعین پس از پذیرش نسخه و دریافت اطلاعات لازم از سوی متصدیان پذیرش به واحد نمونه‌گیری راهنمایی می‌شوند.