دپارتمان نمونه‌گیری

نمونه‌گیری در منزل و محل کار

نمونه‌گیری ویژه کودکان

سیستم نمونه‌گیری ونوجکت

با حضور نمونه گیران مجرب و مجهز به سیستم نمونه گیری در خلا ( ونوجکت) جهت دقت بیشتر،درد کمتر، و ایمنی بیشتر هم برای مراجعین و هم پرسنل.
اتاق نمونه گیری وسیع با تجهیزات استاندارد نمونه گیری.
نمونه گیری در منزل:
برای رفاه حال بیماران گرامی که مراجعه حضوری برایشان سخت است سرویس نمونه گیری در منزل بسیار کمک کننده است. یک خانم نمونه گیر با وسایل مورد نیاز به منازل یا محل کار مراجعه کرده و پس از گرفتم نمونه آنها را به آزمایشگاه تحویل میدهد.

وظایف پرسنل نمونه‌گیری

هر یک از پرسنل نمونه‌گیری موظف‌اند براساس دستورالعمل‌های کارشناسی و تائید شده از سوی مسئول فنی بیماران را احراز هویت نمایند و شرایط قبل از نمونه‌گیری را مجددا برای بیماران توضیح دهند. در صورتیکه هر یک از آزمایش‌ها نیاز به شرایط خاص و یا توضیح نمونه‌گیری داشته باشد، به صورت کافی اطلاعات به مراجعین انتقال می‌یابد تا تمامی الزامات جهت تهیه یک نمونه استاندارد رعایت گردد.