دپارتمان میکروب شناسی

اجرای برنامه‌ی کنترل کیفی هم تراز با آزمایشگاه های پیشرفته میکروب‌شناسی و برنامه های کنترل کیفی داخلی و خارجی

تهیه سوش‌های استاندارد باکتری‌ها از شرکت‌های معتبر اروپا

در اختیار داشتن تمامی محیط‌های کشت تجاری

در اختیار داشتن دستگاه پیشرفته جهت انجام کمی تست های آنتی بیوگرام و تشخیص باکتریایی و قارچی با دقت و صحت بالا

معرفی دپارتمان میکروب شناسی

 بخش میکروب شناسی چون بر پایه ی کار عملی بر روی نمونه‌های بالینی و تشخیص نهایی استوار است، لذا نیاز به نظارت روزانه از سوی مسئولین مربوطه دارد تا تمامی گزینه‌های دخیل در تشخیص نهایی نتایج بیماران دور از خطا و تحت برنامه‌های کنترلی باشند.

در راستای این امر، در آزمایشگاه دانش سمنان جامع‌ترین برنامه‌ی نظارتی و کنترل کیفی با تمامی جزئیات تاکید شده در دستورالعمل‌های آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، طرح‌ریزی و اجرا شده است.

از ویژگی‌های مهمی که سبب شده در مقایسه با بخش میکروب‌شناسی سایر مراکز این بخش متمایز گردد می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:

 1. حضور پرسنل ثابت تمام وقت مجرب و تحت آموزش مداوم توسط مسئول بخش، مسئول آموزش، سوپروایزر و مسئول فنی
 2. تهیه دستورالعمل‌های جامع روش انجام کار براساس به روزترین منابع میکروب‌شناسی دنیا، دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و CLSI 
 3. راه اندازی دستگاه پیشرفته ی VITEK۲ COMPACT جهت تشخیص باکتریایی و قارچی و هم چنین بیان تست آنتی بیوگرام به صورت کمی با روش MIC
 4. تدوین برنامه‌ی کنترل کیفی با جزئی‌ترین نکات و الزامات وزارت بهداشت 
 5. اجرا و نظارت تمامی برنامه‌های تدوین شده در بخش
 6. تهیه سوش‌های خالص و استاندارد انواع باکتری‌های بیماری‌زا از شرکت‌های اروپائی معتبر جهت بهره‌مندی در برنامه‌های کنترل کیفی و مقایسه با ارگانیسم‌های بیماری‌زا در نمونه‌های بیماران 
 7. تهیه و به کارگیری دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی کارآمد و متنوع با نظرسنجی از پزشکان متخصص عفونی، اطفال و نفرولوژی و دستیابی به پانل آنتی‌بیوتیکی به‌روز 
 8. تهیه‌ی تمامی محیط‌های کشت تجاری جهت تشخیص باکتریایی 
 9. شرکت در برنامه‌های مدون بازرسی و ممیزی داخلی جهت استفاده از نظرات تیم ممیزی آزمایشگاه و کامل نمودن برنامه‌های بخش 
 10. شرکت در برنامه کنترل کیفی بین‌المللی RIQAS علاوه بر برنامه‌ی کنترل کیفی داخل کشور EQAP جهت صحه‌گذاری بر روند کار کیفی و تشخیصی بخش
 11. تعامل با سایر بخش‌ها و آنالیز نتایج در کنار سایر آزمایش‌های یک بیمار جهت حصول نتیجه صحیح‌تر برای هر مراجعه کننده

لازم به ذکر است به علت حساسیت در سرعت زمان انجام نمونه‌های کشت مراجعین و تعهد این مرکز بر دستورالعمل‌های استاندارد انجام این آزمایش‌ها، لذا پرسنل بخش میکروب‌شناسی از ابتدای ساعت کار روزانه تا پایان کار آزمایشگاه بطور مستقل در بخش آنالیز ادرار حضور دارند تا تمامی آزمایش های این بخش در اسرع وقت و بدون ماندن نمونه ها انجام شوند. 

در این بخش علاوه بر کشت مایعات بدن، کشت از زخم و انجام آزمایش‌های مستقیم قارچ نیز انجام می‌شود.

تست‌های دپارتمان میکروب شناسی

نام کامل تستنوع نمونهبخش
Blood Cultureخون کاملمیکروب شناسی
Cervical Secretion Cultureترشحات واژن- دهانه رحم- مجرای ادراریمیکروب شناسی
CSF Cultureمایع نخاع CSFمیکروب شناسی
Eye Cultureترشحات چشم، ۲ سواپمیکروب شناسی
Fluid Cultureآمینوتیک، BAL، مایعات شکم، آسیت، پریکارد، پلور،میکروب شناسی
Fungi Directتراشه ناخن، مو، پوست و...میکروب شناسی
Genteial cultureترشحات مجرای ادراری مبتلا به سوزاک مایع مترشحه
از شانکرهای سفیلیس و نمونه ی ادرار
میکروب شناسی
Low Respirator Trastخلط و ترشحات مجاری تنفسی تحتانی
نظیر آسپیراسیون از طریق نای- لاونز برونش(BAL) ساکشن اندوتراشه
میکروب شناسی
Outer Ear Cultureچرک و ترشحات از گو.ش میانی یا خارجیمیکروب شناسی
Stool cultureمدفوع تازه رندم یا سواپ رکتالمیکروب شناسی
Upper Respirator Trastسواپ از ضایعات دهانی و از قسمت جلویی بینی، گلو، لوزه هامیکروب شناسی
Urine Cultureادرار میانیمیکروب شناسی
Wound Cultureماده ی چرکی یا بافت نرممیکروب شناسی

تجهیزات دپارتمان میکروب شناسی