دپارتمان مولکولی

معرفی دپارتمان مولکولی

PCR به معنی واکنش زنجیره‌های پلی‌مراز ژنوم از دقیق‌ترین  روش‌های شناسایی کروموزوم در حال حاضر در دنیا است. هدف از این روش شناسایی رشته‌های DNA و RNA خارج شده از  نمونه‌ها با توجه به رشته‌های الگوی موجود در دستگاه PCR است. این آزمایش‌ها در بخش تخصصی شناسایی مولکولی آزمایشگاه انجام می‌گیرد.

PCR به دلیل کاربرد زیاد روش‌های مختلفی دارد که جدیدترین آن Real Time PCR می‌باشد. در این تکنیک کلیه مراحل استخراج و شناسایی، مشاهده و اندازه‌گیری ژنوم‌ها بدون ‌وقفه و در طی یک واکنش انجام می‌گیرد.

از خصوصیات بارز این روش استخراج ژنوم، کاهش زمان سیکل‌های PCR، حذف مراحل Post PCR، استفاده از نشانگرهای فلوروژنیک و روش‌های حساس آشکارسازی ژنوم‌ها نسبت به روش های معمولی است. همچنین این روش علاوه بر شناسایی یا به اصطلاح کیفی بودن، میزان کمی و عددی از هر باند را نیز نشان داده و از حساسیت و اختصاصیت بسیار بالایی برخوردار است. این ویژگی‌ها سبب شده که روش Real Time در مقام بهترین روش اندازه‌گیری ژنوم قرار گیرد و برای بسیاری از بیماری‌ها به عنوان روش تشخیص قطعی و نهایی در نظر گرفته شده است.

در این آزمایشگاه جهت رفاه حال مراجعین و پزشکان از PCR جهت انجام آزمایش‌های متعددی بهره برده می‌شود که همچنان در حال گسترش و به‌روز رسانی است. بطور مثال:

۱.     بررسی بیماری‌های خود ایمن با سنجش آزمایش HLA Typing

۲.     تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری‌های مختلف ویروسی و باکتریایی مانند هپاتیت، ایدز، بروسلا و …

۳.     تعیین ژنوتایپ ویروس (Genotyping)

تست‌های دپارتمان مولکولی

نام کامل تستنوع نمونهبخش
Blood Cultureخون کاملمیکروب شناسی
Cervical Secretion Cultureترشحات واژن- دهانه رحم- مجرای ادراریمیکروب شناسی
CSF Cultureمایع نخاع CSFمیکروب شناسی
Eye Cultureترشحات چشم، ۲ سواپمیکروب شناسی
Fluid Cultureآمینوتیک، BAL، مایعات شکم، آسیت، پریکارد، پلور،میکروب شناسی
Fungi Directتراشه ناخن، مو، پوست و...میکروب شناسی
Genteial cultureترشحات مجرای ادراری مبتلا به سوزاک مایع مترشحه
از شانکرهای سفیلیس و نمونه ی ادرار
میکروب شناسی
Low Respirator Trastخلط و ترشحات مجاری تنفسی تحتانی
نظیر آسپیراسیون از طریق نای- لاونز برونش(BAL) ساکشن اندوتراشه
میکروب شناسی
Outer Ear Cultureچرک و ترشحات از گو.ش میانی یا خارجیمیکروب شناسی
Stool cultureمدفوع تازه رندم یا سواپ رکتالمیکروب شناسی
Upper Respirator Trastسواپ از ضایعات دهانی و از قسمت جلویی بینی، گلو، لوزه هامیکروب شناسی
Urine Cultureادرار میانیمیکروب شناسی
Wound Cultureماده ی چرکی یا بافت نرممیکروب شناسی

تجهیزات دپارتمان مولکولی

cepheid

Genexpert