Pneumonia Ab IgG۲

نام کامل تستPneumonia Ab IgG۲
نام اختصاریPneumonia Ab IgG۲
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰/۵
روش انجامElisa
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه‌شنبه
شرایط نگهداری نمونه۷ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونه
موارد دیگر
کاربردتشخیص عفونت با مایکوپلاسما پنومونیه