Neuromyelitis optica Ab(IgG)

نام کامل تستNeuromyelitis optica Ab(IgG)
نام اختصاریNMO Ab/G
نوع نمونهسرم، پلاسمای EDTAدار یا سیتراته، CSF
حجم نمونه۱
روش انجامIFA
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه‌شنبه
شرایط نگهداری نمونه۷ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک، لخته، ضدانعقادهای نامناسب، فریز برای نمونه CSF
موارد دیگر
کاربردتشخیص بیماری MS, Devicچشمی- نخاعی، التهاب میلین یا نورون‌های چشمی