Low Respirator Trast

نام کامل تستLow Respirator Trast
نام اختصاریLRT
نوع نمونهخلط و ترشحات مجاری تنفسی تحتانی نظیر آسپیراسیون از طریق نای- لاونز برونش(BAL) ساکشن اندوتراشه
حجم نمونه۲ML
روش انجامکشت و لام گرم
بخشمیکروب شناسی
ماشین
زمان انجام۴ روز
شرایط نگهداری نمونه۲۴ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد
شرایط ارسالظرف ۲۴ ساعت در دمای اتاق
شرایط بیمارقبل از نمونه گیری خلط باید بیمار مسواک زده سپس با آب غرغره نماید - عدم مصرف آنتی بیوتیک طی ۷۲ ساعت قبل از نمونه گیری
معیارهای رد نمونهنمونه ی بدون برچسب یا اشتباه- نبودن نمونه یا کم بودن آن- انتقال و نگهداری نامناسب نمونه- نمونه گیری غلط
موارد دیگر
کاربردعفونت مجاری تنفس تحتانی شامل برونشیت- آبسه ریوی- پنومونی- برونکو پنومونی- تورم پرده جنب