راهنمای بیمه تکمیلی

راهنمای بیمه تکمیلی

بیماران گرامی در این بخش شما می‌توانید با انتخاب بیمه طرف قرارداد خود، مدارک مورد نیاز جهت استفاده از بیمه تکمیلی را مشاهده فرمایید. به همراه داشتن مدارک کامل می‌تواند باعث تسریع در فرایند پذیرش و ثبت بیمه بیماران گرامی می‌شود.

معرفی نامه از مرکز

کد ملی فرد بیمه شده

کد ملی فرد بیمه شده

کد ملی فرد بیمه شده

کد ملی فرد بیمه شده

کد ملی فرد بیمه شده

کد ملی فرد بیمه شده

کپی برگ اول دفترچه بیمه

برای استفاده فرزند بازنشستگان از بیمه والدین، کپی برگ دوم شناسنامه فرد بیمه شده نیز لازم است.

معرفی نامه از مرکز

معرفی نامه از مرکز