HEV Ab

نام کامل تستHEV Ab
نام اختصاریHEV Ab
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰/۵
روش انجامElisa
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه شنبه
شرایط نگهداری نمونه۷ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک
ایکتریک
موارد دیگر
کاربردتشخیص هر دو نوع آنتی‌بادی IgM و IgG برای مشخص کردن عفونت فعلی یا قبلی