HDV Ab

نام کامل تستHDV Ab
نام اختصاریHDV Ab
نوع نمونهسرم، پلاسمای EDTAدار، پلاسمای هپارینه، مایعات بدن
حجم نمونه۰/۵
روش انجامElisa
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه شنبه
شرایط نگهداری نمونه۷ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک، ایکتریک، لیپیمیک
موارد دیگراز ذوب و فریز مجدد نمونه خودداری شود.
کاربردتشخیص افراد مبتلا به عفونت مزمن با ویروس هپاتیت نوع D