Borrelia Burgdo feri(IgG)

نام کامل تستBorrelia Burgdo feri(IgG)
نام اختصاریLyme/G
نوع نمونهسرم، پلاسمای EDTAدار، پلاسمای سیتراته، CSF
حجم نمونه۰/۵
روش انجامCLIA
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه‌شنبه
شرایط نگهداری نمونه۱ هفته در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک، ایکتریک، لیپیمیک
موارد دیگر
کاربردتشخیص عفونت قبلی با بیماری لایم(بورلیا بورگدوفری)