Anti tissue Transglutaminase IgG

نام کامل تستAnti tissue Transglutaminase IgG
نام اختصاریATTG IgG
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجامELISA
بخشایمونولوژی
ماشینAlegria
زمان انجامدوشنبه
شرایط نگهداری نمونهتا ۵ روز در دمای ۸-۲درجه سانتیگراد،۶ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد،
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک
لیپیمیک
موارد دیگراز ذوب و فریز مجدد نمونه خودداری شود.
کاربردتشخیص بیماری سلیاک و بررسی افراد با علایم مشکوک به سلیاک(اسهال مزمن، دل‌درد، آنمی، کاهش وزن، ضعف و خستگی، سوءتغذیه، سوءجذب، درد مفاصل، بیقراری، تاخیر رشد در کودکان)
بررسی افراد با سابقه فامیلی بیماری سلیاک
بررسی بیماران مبتلا به آنمی، استئوپورز، ناباروری و تشنج(بعضی از انواع تشنج با بیماری سلیاک ارتباط دارند.)
نظارت بر روند درمان و ارزیابی اثربخشی رژیم درمانی فاقد گلوتن